Hovdings historie

Idrettslaget ble stiftet 4 oktober i 1936 av ungdom fra Haukås og Kyrkjekrinsen skolekretser, og den første formannen var Birger Brurås.

De første 10 - 15 årene var lagets aktiviteter Sykling - Ski - Friidrett og Turn. Fotball kom på midten av 1950- tallet, og fra 1960 og frem til i dag, har klubben hatt Seniorlag sammenhengende med i Divisjons-sytemet.

Det var Sverre Skistad som tok intiativet til å få startet Turn- og Idrettslaget Hovding. Han vokste opp i et idrettsmiljø og var svært interresert i å drive idrett. På Breistein var det i hans ungdom få muligheter for dette, og da Idrettslaget Norna-Salhus ble stiftet i 1935, meldte han seg inn der.
Det var imidlertidig tungvint å reise den lange veien til Salhus for å trene, og Skistad begynte snart å sysle med tanken om å få dannet et idrettslag nærmere hjemstedet.

Det skulle vise seg å ikke bli så rent lite diskusjon om navnet. Styret ble til sist stående med to forslag "Hauk" og "Hovding". At det første navnet kom opp var ganske naturlig da det var klart at lagets virksomhet stort sett ville bli lagt til Haukås. Navnet Hovding hadde derimot ingen spesiell tilknytning og skal etter sigende ha en noe spesiell opprinnelse.

Under diskusjonen om navn kom en av møtedeltakerne til å se på komfyren som sto i bygget. Den var av merket Høvding.
Vedkommende mente at dersom man byttet ø'en med en o, så hadde man navnet. Mange mente at det var et altfor forpliktende navn, men til slutt ble man likevel stående ved at laget skulle hete Turn- og Idrettslaget Hovding.

TIL Hovding har vært og er fremdeles en allsidig klubb i stadig vekst. I dag består idrettslaget av friidrett, turn, fotball senior og fotball aldersbestemt.

Aktive medlemmer pr. januar 2016 er 573.
Æresmedlemmer:

Aud Breistein 1956, Kolbjørn Nordal 1976, Birger Brurås 1986, Sverre Skistad 1986, Palmar Minde 1989, Leif Clausen 1996, Olav Teigland 1996, Bård Rikstad 1996, Eivind Småland 1996, Øystein Soltvedt 2001.

Hovdings logo:

I takt med tiden har også Hovdings logo utviklet og forandret seg. Den første logoen var spesialtegnet av Leif Raa og brukt også på fanen som ble sydd av hans mor, med god hjelp av Amanda Rundhovde. En kan der se en staut atlet med skjold og sverd, og bakgrunnsfargen blå.

I årenes løp blir logoen fornyet noe, alt etter hva den skal brukes til. Først og fremst blir fargene endret til hvitt og rødt. Også atleten blir etter hvert forandret til en mer robust "høvding".

I forbindelse med at fotballgruppen i begynnelsen av 1980-tallet skulle ha vimpler til diverse cuper, ble også logoen fornyet. Hovdingnavnet som tidligere var plassert under høvdingen, står nå skrevet på skrå over, og det er blitt en mer markert ramme rundt selve logoen. Disse to siste logoene blir i dag begge brukt.
Levert av IdrettenOnline