Hovdings håndtering av Politiattest

Postet av Hovding den 15. Sep 2011

Politiattest

Av Kjetil Jordal 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

T&IL HOVDING blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Ansvarlig: Kjetil Jordal e-post:

kjitta2@hotmail.com

Telefon: 95422330 

Ansvarlig representant fra klubben har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Kjetil Jordal sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Kjetil Jordal. T&IL Hovding skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i T&IL Hovding

Du kan lese mer om ordningen, finne søknadsskjema og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

Kontakt NIF:
e-post:
politiattest@idrettsforbundet.no
telefon: 800 30 630Politiattester

Postet av Hovding den 15. Sep 2011

Vi har nå en ny ansvarlig for politiattester i Hovding.

Les mer her!Jubileumskamp

Postet av Hovding den 24. Aug 2011

I sommer ble det gjennomført en jubileumskamp med to sammensatte lag i fbm klubbens 75-års feiring.

Det ble rom for nye og gamle stjerner, da Dennis Erwin og Clayton Blackmore (eks Manchester United) var med og kastet glans over arrangementet.

 Les mer herHovding fyller 75 år i oktober

Postet av Hovding den 24. Aug 2011

Hovding fyller 75 år i oktober og i den sammenheng skal det feires.  

Vi har gleden av å invitere tidligere og eksisterende medlemmer, samt foresatte til medlemmer av Hovding til en høytidelig jubileumsfest.

Festen vil foregå i Åsatun lørdag 01.10.2011 kl 19.00

Det vil bli underholdning, middag og dans.

Antrekk: Pent

Kurvertpris:kr 200,- Det inkluderer 3-retters middag.

Det blir anledning til å kjøpe drikke til maten ved bordene og senere.

Aldersgrense 18 år.

Bindene påmelding og betaling innen 20. september til TIL Hovding hovedstyret v/Ulf Jordal (ulf.jordal@pb.com) , 900 92 458.

Kontonr: 3637 23 65131

Det blir ikke anledning til å betale ved ankomst.

Venligst merk innbetaling med navn på deltakere.

Velkommen!Hovding hadde 6 dommere med i Eidfjord Cup 2011.

Postet av Hovding den 28. Jun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommerne bodde godt på Vik Pensjonat midt i Eidfjord Sentrum. De hadde over 20 kamper hver og gjorde en god innsats.

Her avbildet med alle dommerne under årets cup.Hovding: Thomas Kallekleiv, Henrik Johansen, Nicholas Haukeland, Thor Martin Heldal og Andreas Vandvik

Levert av IdrettenOnline